IDÉER OG MEDLEMSDELTAGELSE

Idéer til aktiviteter eller til forbedringer i kvarteret er velkomne og kan videregives til bestyrelsen, som afholder møder løbende. Da der er tale om en forholdsvis lille forening som drives på frivillig basis, må det ikke forventes, at bestyrelsen går i spidsen for samtlige aktiviteter. Der satses på, at alle medlemmer i en eller anden udstrækning giver et ”nap” med. – Kom gerne med forslag/idéer, men forvent, at du selv bliver involveret i planlægning/udførelse heraf.

Økonomi

De største udgifter i foreningen de senere år har været:

  • Lukning/afspærring af dele af Skibhusvej til Open Night
  • Julebelysning

Med disse 2 poster har der hidtid ikke været megen økonomi til øvrige engagementer, hvorfor det er vigtigt med nye medlemmer, så

– MELD DIG IND – hvis du ikke allerede er medlem.

Kontingent

Årlig kontingent er kr. 3.200,- inkl. moms.

Det får du i dag som medlem

De seneste år har aktiviteterne været:

  • Generalforsamling (marts)
  • Open By Night, 2 gange årligt
  • Julebelysning (November/december)
  • Netværksmøde
  • Diverse arrangementer

Kontakt Skibhusforeningen

For yderligere informationer, indmeldelse m.m.

Bliv Medlem

7 + 6 =