Sammenhold gør stærk

– BLIV MEDLEM AF SKIBHUSFORENINGEN

Vi vil gerne have flere medlemmer. – Det vil kunne være med til at styrke sammenholdet i gaden.

Skibhusforeningen

Foreningen blev stiftet i 1943, og foreningens formål er, at varetage de forretningsdrivendes interesser bl.a udsmykning, handelsmæssige- og trafikale forhold samt udviklingsmuligheder i Skibhuskvarteret.

Som medlem kan optages enhver, som er forretningsdrivende med relation til Skibhuskvarteret. Den nuværende bestyrelse ønsker, at Skibhuskvarteret skal være det naturlige holdepunkt for kvarterets beboere og arrangementerne i løbet af året og har til hensigt at styrke forretningslivet i området.

Medlemstal

0
Medlemmer
0
Butikker
0
Erhverv
0
Øvrig

Idéer og medlemsdeltagelse

Idéer til aktiviteter eller til forbedringer i kvarteret er velkomne og kan videregives til bestyrelsen, som afholder møder løbende. Da der er tale om en forholdsvis lille forening som drives på frivillig basis, må det ikke forventes, at bestyrelsen går i spidsen for samtlige aktiviteter. Der satses på, at alle medlemmer i en eller anden udstrækning giver et ”nap” med. – Kom gerne med forslag/idéer, men forvent, at du selv bliver involveret i planlægning/udførelse heraf.

Kontigent

Årlig kontingent er kr. 3.200,- inkl. moms.

Bestyrelsen

Karen Klestrup

Formand

Jan Klausen

Næstformand

Mie

Bestyrelsesmedlem

Jette Petersen

Sekretær

Økonomi

De største udgifter i foreningen de senere år har været:

  • Lukning/afspærring af dele af Skibhusvej til Open Night
  • Julebelysning

Med disse 2 poster har der hidtid ikke været megen økonomi til øvrige engagementer, hvorfor det er vigtigt med nye medlemmer, så

– MELD DIG IND – hvis du ikke allerede er medlem.

Det får du i dag som medlem

De seneste år har aktiviteterne været:

  • Generalforsamling (marts)
  • Open By Night, 2 gange årligt
  • Julebelysning (November/december)
  • Netværksmøde
  • Diverse arrangementer

Kontakt skibhusforening

For yderligere informationer, indmeldelse m.m.

Bliv medlem